அப்டியா

கம்ப்யூட்டர் மிஞ்சிய கவனகர்கள்

கம்ப்யூட்டர் மிஞ்சிய கவனகர்கள்

இன்றைய கம்ப்யூட்டர் ஹார்டுடிஸ்க்கையே தோற்கடிக்கும் அளவிற்கு அபார நினவுத்திறன் கொண்ட “கவனகர்கள்” என்ற குழுவே அக்கால மன்னாராட்சிக் காலத்தில் இருந்தது….

பிதாகரஸ் முதலில் கண்டறிந்தவன் – தமிழனே

பிதாகரஸ் முதலில் கண்டறிந்தவன் – தமிழனே

படித்த எல்லாருக்கும் பிதாகரஸ் கோட்பாடு(Pythagoras Theorem) என்பது தெரிந்த ஒன்றே, பிதாகரஸ் கோட்பாடு படிக்காமல் யாரும் பள்ளிப்படிப்பை முடித்திருக்க முடியாது….