சுருக்

தமிழன்டா

தமிழன்டா

என்ன பிரச்சனை வந்துவிட்டது தமிழனுக்கும்? தமிழுக்கும்? ஏன் இப்பொழுது ஆள், ஆளுக்கு நான் தான் தமிழன்டா, நான் தான் தமிழைக்காக்க…

வே…..க…..ம்……!

வே…..க…..ம்……!

இன்றைய உலகில் நாம் அனைவரும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் வேகம். எங்கும் வேகம் எதிலும் வேகம். சமைப்பதிலிருந்து சலூன்கடைவரை,…

இருளாக்கிய வெண்மை..!

இருளாக்கிய வெண்மை..!

சில நாட்கள் ஏன்தான் உதிக்கிறதோ என்று தோன்றும்.அந்த லிஸ்ட்டில் தான் கடந்த 23ம் தேதியும் சேர்ந்திருக்கிறது. .. எல்லாரையும் பதை…

பூரண மதுவிலக்கு

பூரண மதுவிலக்கு

சமூக வலைத்தளங்களில் உள்ள நமக்கு தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் பங்கு இருக்கிறது என்று நிரூபிக்க நீங்கள் தயாரா? கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும்,…